Hip & Haar is onderdeel van Diane’s Hair Service (Kamer van Koophandel 01183044), hierna te noemen Hip & Haar, verleent u hierbij toegang tot hipenhaar.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Hip & Haar behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Hip & Haar spant zich in om de inhoud van hipenhaar.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op hipenhaar.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Hip & Haar.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Hip & Haar. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Hip & Haar, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.