Garantie & Retourneren

Retourneren

En toen was het product niet wat je er van had verwacht! Dit kan gebeuren je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de producten te retourneren(ook wel herroepingstermijn genoemd). De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product fysiek in bezit krijgt.

Voor alle artikelen die u bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Dit betekent dat een artikel in goede staat moet verkeren en bij normaal gebruik naar behoren dient te functioneren. Wanneer u een artikel ontvangt waarbij dit niet het geval is, bieden we u zo snel mogelijk een passende oplossing.

Retourverzending

Voor uw retourverzending gebruikt u het volgende adres:

Hip & Haar
Groenhof 42
9745 Cs Groningen

Wilt u het volgende meesturen?
– een kopie van de factuur/pakbon
– het product dat u retour stuurt
– de reden van uw retourzending (optioneel), dit helpt ons om onze dienstverlening te verbeteren.

Retourzendingen zijn voor eigen risico. Dit houdt in dat Hip & Haar niet aansprakelijk is voor het zoekraken of voor beschadiging van retour gestuurde artikelen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (bijvoorbeeld schriftelijk, per post of e-mail) op de hoogte stellen welke producten u wilt retourneren. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping (docx), maar bent hiertoe niet verplicht.
U dient deze mededeling te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Anders is het niet meer mogelijk om de producten te retourneren.

Afhandeling

Zodra wij uw retourzending hebben ontvangen gaan wij over tot de verwerking. De retourafhandeling doen wij binnen 14 dagen nadat wij uw retourzending hebben ontvangen. Afhankelijk van de reden om een product retour te sturen, kan deze bestaan uit:
– een vervangend exemplaar toezenden;
– het factuurbedrag (inclusief verzendkosten heenzending) of de prijs van het product terugstorten. Dit zullen wij doen binnen een termijn van 14 dagen.

Redenen voor retourneren

Redenen om een product retour te sturen:

– het is beschadigd;
– u heeft het niet besteld.
– u heeft het verkeerde besteld;
– het voldoet niet aan uw verwachting (het zogenaamde herroepingsrecht).

Heeft u verder nog vragen?
Voor vragen en opmerkingen kunt u zich wenden tot: info@hipenhaar.nl of via het contactformulier.